Events

Full Calendar


May 2017
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 

1
FREE movie night

2
FREE movie night Women's Lunchtime Prayer

3
FREE movie night

4
FREE movie night Prayer - OWC

5
FREE movie night

6
FREE movie night

7
FREE movie night Sunday morning prayer Sunday Worship: Fully Alive prayer & communion

8
FREE movie night

9
FREE movie night Women's Lunchtime Prayer Leadership Team

10
FREE movie night

11
FREE movie night

12
FREE movie night Neema drivers

13
FREE movie night Men's Breakfast

14
FREE movie night Sunday morning prayer Sunday Worship: Fully Alive

15
FREE movie night

16
FREE movie night Women's Lunchtime Prayer

17
FREE movie night

18
FREE movie night

19
FREE movie night

20
FREE movie night

21
FREE movie night Sunday morning prayer Sunday Worship: Fully Alive

22
FREE movie night

23
FREE movie night Women's Lunchtime Prayer

24
FREE movie night

25
FREE movie night

26
FREE movie night Men Friday AM prayer

27
FREE movie night

28
FREE movie night Sunday morning prayer Sunday Worship: Fully Alive Free Movie Night

29
FREE movie night

30
FREE movie night Women's Lunchtime Prayer

31
FREE movie night

 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday